Jak se volil rektor

Dne 22. října 1999 byl Vlastenecký sál svědkem významné události. Na tříleté volební období se volil 506. rektor v historii Karlovy univerzity. Rozhodující okamžiky zachytil redakční objektiv.

Výsledek 1. kola voleb byl senátory, pracovníky UK a početným "pelotonem" pracovníků masových sdělovacích prostředků očekáván s napětím.


Předseda volební komise Mgr. David Tonzar vyhlašuje výsledky 1. kola. Z 63 přítomných odevzdalo platný hlasovací lístek 61 senátorů. V tajném hlasování získal minimální počet hlasů nutný ke zvolení 35 (z šedesátiosmičlenného senátu) prof. I. Wilhelm. Čtrnáct senátorů hlasovalo pro prof. J. Kouteckého a 12 pro prof. P. Klenera.

Překvapený vítěz začal přijímat první gratulace. Stal se ihned středem zájmu novinářů, pracovníků rozhlasu a televize.

Foto Forum: Lenka Saulichová