Spolek lékařů na konci roku

Těžiště činnosti Spolku českých lékařů v Praze leží v pořádání pravidelných přednáškových večerů, spojených s diskusí. V letošním listopadu pořádal spolek přednáškový večer Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN (Vondráčkův večer na téma Práce lékaře - psychiatra v 1. linii), II. dětské kliniky 2. LF UK a FN Motol (Kmenová hemopoetická buňka v klinické pediatrii), 3. LF UK a 1. interní kliniky a FN KV (Jonášův večer na téma Aktuality v nefrologii a hepatologii) a přednáškový večer 3. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol (Chirurgie - Etika - Právo). K výročí 17. listopadu se spolek přihlásil uspořádáním přednáškového večera Univerzity Karlovy, na kterém 15. listopadu 1999 vystoupili se svými sděleními rektor UK a studenti z pěti lékařských fakult univerzity. Posledním přednáškovým večerem (13. prosince) se Spolek českých lékařů rozloučí s tímto stoletím na tradičním místě (v Lékařském domě v Sokolské ulici v Praze 2), ale netradičně. V předvánočním večeru vystoupí Pavel Vondruška, člen Divadla Járy Cimrmana, s přednáškou Jára Cimrman v říši hudby. V další části bude hrát výtečný Dixieland 1. LF UK v Praze, vedený prof. MUDr. J. Tichým (ten je mj. i výkonným předsedou Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy). Začátek předvánočního programu je v 17.00 hod.

(jak)

Kontakt:
Spolek českých lékařů v Praze
prof. MUDr. F. Kölbel
FN Motol
V Úvalu 85, Praha 5
tel.: 02/24434001

Hilsner opět na scéně

Ve dnech 24.- 26. listopadu 1999 uspořádaly Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze, Ústav T. G. Masaryka, o.p.s., a Univerzita Karlova v Praze konferenci na téma Hilsnerova aféra a česká společnost 1899 - 1999.

Konference se zúčastnila řada významných historiků a filozofů, kteří ve dvou hlavních tematických blocích (T.G. Masaryk, hilsneriáda a česká společnost a Problémy antisemitismu) vystoupili s příspěvky, jimiž z nejrůznějších úhlů pohledu interpretovali fenomén tzv. Hilsnerovy aféry - vraždy, které se měl z rituálních důvodů dopustit na křesťanské dívce v českomoravské obci Polná tamní Žid Leopold Hilsner. Obrana L. Hilsnera tehdejším poslancem Říšské rady prof. T. G. Masarykem rozbouřila hladinu české veřejnosti a nechala vyplavat na povrch existenci silně zakořeněných antisemitských pověr. O jednotlivých aspektech tohoto jevu (včetně Masarykova neohroženého postoje) jednali během dvou konferenčních dnů odborníci, kteří patří mezi přední znalce této problematiky. Mezi ně patří například prof. Jiří Kovtun, český historik žijící v USA, autor dosud nejlepšího vědeckého díla, které bylo o Hilsnerově aféře napsáno. V úvodním příspěvku hovořil na téma Historická dimenze případu Leopolda Hilsnera. Další příspěvky přednesli např. prof. dr. J. Havránek (Ústav dějin - Archiv UK), který hovořil o politické atmosféře české společnosti 90. let, doc. JUDr. P. Pithart (PF UK) přednášel o české společnosti před a po hilsneriádě, doc. MUDr. P. Příhoda (2. LF UK) o antisemitismu a katolicismu nebo doc. dr. J. Sokol o tzv. endemickém antisemitismu. Mezi dalšími třiceti vystupujícími byl i germanista a náš první velvyslanec v Izraeli prof. dr. Eduard Goldstücker (K dějinám českého antisemitismu). Konference se konala pod záštitou rektora UK prof. dr. Karla Malého (ten měl spolu s prof. dr. M. Machovcem úvodní slovo). Při příležitosti jednání konference, kterou řídil dr. M. Pojar, ředitel Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze (vykonával funkci velvyslance v Izraeli po roce 1989), byla v Modré posluchárně instalována výstava Vražda v Polné, přenesená z pražské Španělské synagogy, a uskutečnil se i prodej knih, jejichž obsah souvisí s tématem konference. Rozmanitost příspěvků a jejich vysokou informativní, teoretickou a badatelskou hodnotu přiblíží sborník, který vyjde během příštího roku.

(jak)