Malíř a jeho dílo

2. listopadu 1999 uvedly líbezné tóny hudby 17. a 18. století v podání Barokního orchestru posluchačů Pražské konzervatoře vernisáž obrazů PhDr. Josefa Bavora s názvem Za oponou přírody (2. listopadu 1999, výstavní prostory Karolina). Výstavu, průřez dosavadní Bavorovou tvorbou, zahájil děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc. Právem se prohlásil "patronem" celé expozice, autora totiž jeho profese malíře přivedla na zdejší fakultu už v roce 1971 - do zdejšího Ústavu anatomie. Úzké propojení vědy, estetiky a umění, ovlivněné "makroskopickou i mikroskopickou optikou" malíře, povyšuje výtvarný názor na obecnější, myšlenkově hlubokou reflexi. Úvodní zamyšlení k výstavě několika desítek obrazů pronesl prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. Vyzdvihl, že expozice vypovídá o "životě, jeho podstatě a řádu", a představil krátce životní etapy votického rodáka, absolventa FF UK, který "zahájil éru anatomického malířství na Lékařské fakultě LF UK v Hradci Králové a plní ji dodnes". Původní inspirace mnoha Bavorových děl vychází z prostředí morfologického výzkum a mikroskopické struktury - navozuje mnohé otázky o zrodu a zániku. Malíř netají ani své umělecké vzory: Kubku, Medka a Šímu, neméně silně zaznívá i inspirace Leonardovými studiemi. Poutavá expozice, souznící s Poustovými slovy poznávat a snít, "poradit se s nepřehlédnutelným labyrintem života", byla otevřená v Karolinu do 13. listopadu 1999.

(mich)

Foto Forum: Lenka Saulichová