Časopis Forum připomíná významná prosincová jubilea.

Gratulujeme, docenti a profesoři!

Prosinec 1999
50 let
31. 12. doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (FSV)
55 let
1. 12. doc. Ing. Josef Žáček, DrSc. (MFF)
9. 12. doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. (2. LF)
65 let
7. 12. doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc. (LF HK)
26. 12. doc. RNDr. Eva Klinotová, CSc. (PřF)
28. 12. doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc. (3. LF)
29. 12. doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. (LF HK)
70 let
26. 12. prof. MUDr. Bohuslav Král, DrSc. (LF HK)