CEFRES o nacionalismu

Od listopadu 1999 do dubna 2000 pořádá CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (Centre francais de recherche en sciences sociales) ve spolupráci s CERI/FNSP (Centre d'Etudes et de Relations international) cyklus přednášek o nacionalismu. Přednášejícími jsou přední francouzští badatelé v této oblasti. 8. listopadu 1999 se konala přednáška Dr. Semiho Vanera Nacionalismus a demokracie v Turecku. Semi Vaner je absolvent politologie na univerzitě v Lausanne a doktorát získal na Université de Paris I - Sorbonne. Politologii přednášel na Fakultě ekonomie a sociálních věd v turecké Burse a je prezidentem Francouzské asociace studií o východním středomoří a o turecko-iránském světě. O problematice tureckého nacionalismu a demokracie napsal několik knih a řadu vědeckých studií. Byl zárukou dobré úrovně zahajovací přednášky cyklu, v níž hovořil o moderním Turecku, dědici multietnické a multikonfesní osmanské říše, které se již od dob svého založení Mustafem Kemalem Atatürkem - otcem Turků, prvním prezidentem Turecké republiky, opírá o Evropou inspirovaný model typu stát-národ. Podle Dr. S. Vanera "je současný turecký nacionalismus konfrontován s růstem jiného nacionalismu - kurdského, a vzniká problém, zda demokracie v Turecku bude umět nalézt z této slepé uličky východisko". Další přednáška cyklu o nacionalismu (Populismus a nacionalismus), kterou přednese politolog prof. G. Hermet z Université libre de Bruxelles se koná 10. prosince 1999.

(jak)

Kontakt: CEFRES
e-mail:cefres@cefres.cz

VĚDCI TISÍCILETÍ

Před nedávnem byl publikován výsledek dotazníkového šetření čtenářů internetové stránky britské stanice BBC, které proběhlo v polovině tohoto roku. Tak vlastně vznikl žebříček vědců tisíciletí. Zřejmě závdavek různých "tisíciletých" hodnocení, o která si blížící se "magický" letopočet řekne zřejmě ještě mnohokrát. O pořadí vědců tohoto tisíciletí rozhodli internetoví čtenáři BBC takto:

  1. Johann GUTENBERG - (knihtisk)
  2. Thomas Alva EDISON - (využití elektrické energie)
  3. Leonardo da VINCI - (hydrodynamika, astronomie, letectví aj.)
  4. Nikola TESLA - (elektrické stroje a přístroje)
  5. Michael FARADAY - (elektrický motor, generátor a transformátor)
  6. Charles BABBAGE - (předchůdce kalkulačky a počítače)
  7. A. Graham BELL - (telefon)
  8. John Logie BIRD - (televizor)
  9. Frank WHITTLE - (proudový motor)
  10. Sir Isaac NEWTON - (gravitace)
(Zdroj TÝDEN 35/99)

(jak)


Odborný časopis

Odborný časopis TVSM (Tělesná výchova a sport mládeže) pro učitele, trenéry a cvičitele vydává osmkrát ročně Ediční centrum FTVS UK. Na 48 stranách obsahuje metodické články, tipy na pomoc v praxi, recenze, nejnovější biochemické poznatky, poznatky z lékařské vědy, úvahy, náměty, projekty, nabízí rehabilitační pomůcky apod. Roční předplatné činí 60 Kč, jednotlivá čísla jsou za 20 Kč.

(red)


Zeptali jsme se
V MEGA BOOKS INTERNATIONAL

V každém čísle tohoto ročníku Fora, se můžete pravidelně setkat s inzercí společnosti MEGA BOOKS INTERNATIONAL. Zeptali jsme se jejího pracovníka Alexandra Kadavého ml.

Kdy společnost vznikla a čím se konkrétně zabývá?
"Společnost Mega Books International vznikla v roce 1992 proto, že tehdejší trh nebyl dostatečně zásoben zahraniční literaturou, a to nejen odbornou, ale i slovníkovou nebo beletrií. Původně jsme se orientovali na obecný dovoz, ale jak se rozšiřoval okruh našich zákazníků, museli jsme rozdělit firmu na dvě divize - ACADEMIC a EDUCATIO. První divize se zaměřila na dovoz a distribuci oborné zahraniční literatury prakticky ze všech oborů (od medicíny přes přírodní a společenské vědy až po počítačovou literaturu), druhá především na jazykové kurzy, výkladové slovníky, klasickou a současnou beletrii."

Jste schopni zajistit jakoukoli odbornou publikaci?
"Podle katalogů vyhledáme jakoukoli knihu. Divize ACADEMIC spolupracuje s řadou nejvýznamnějších světových nakladatelství odborné literatury, např. Arnold Publishers, Birkhauser, Cambridge University Press, International Thomson Publishing či Omnibus Press. Jejich úplný seznam je na našich webových stránkách. V našich on-line katalozích si může zákazník vyhledat požadovaný titul i sám. Pak stačí jen vyplnit objednávku a my mu titul dovezeme. Našim odběratelům poskytujeme navíc i rešeršní servis."

Od letošního roku máte vlastní reprezentační prodejnu.
"Naše nová prodejna se sklepní kavárnou a galerií se jmenuje 'U knihomola'. Je v ní k dispozici více než 4000 titulů - od beletrie přes obrazové publikace až po odbornou vědeckou literaturu. V kavárně lze vidět každý měsíc vždy novou výstavu obrazů nebo fotografií a jednou za měsíc pořádáme autorská čtení. V poslední době na nich vystoupili například manželé Vaculíkovi nebo Josef Škvorecký se Zdenou Salivarovou. Prodejna je v Mánesově ulici 79 v  Praze 2, nedaleko náměstí Jiřího z Poděbrad."

(Zdroj: Ak.bull.11/99, jak)
Kontakt: http://www.megabooks.cz