Spolek Carolinum
Spolková příloha

Výbor Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy
předseda - prof. Karel Malý, rektor UK
výkonný místopředseda - prof. Jiří Tichý
tajemnice - Mgr. Jana Vopravilová
členové výboru -

AULOS benefičně v Karolinu

Již po páté otevřel Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy bránu staroslavného Karolina početnému souboru AULOS, který založil a umělecky vede prof. Václav Žilka. Naplněná Velká aula (25. října 1999) se stala svědkem ojedinělého benefičního koncertu - vystoupily na něm děti se svými rodiči, aby předvedly svou hru na zobcové flétny. Aby dokázaly, že dospívající generace dokáže žít hudbou... Vystoupení doprovodila recitací Veronika Žilková a v zastoupení svého otce (ten se z důvodu onemocnění nemohl akce osobně zúčastnit) uvedla jednotlivé skladby. Soubor zahrál díla Telemanna, Vivaldiho, Haydna, Málka, Ebena, Havlíka a Šulisty.

Koncert se konal za podpory Arcidiecézní charity v Praze a Aulos-Tokio a dobrovolné benefiční vstupné bylo věnováno oblastem postiženým zemětřesením v Turecku. Akce spolku Carolinum neměla sponzory, a celý výtěžek koncertu se stal darem pro lidi v nouzi.

Stal se příkladem praktické charity bez hranic, která nečeká na vděčnost toho, kdo pomoc naléhavě potřebuje.

Ing. Josef Svoboda

Soubor AULOS s herečkou Veronikou Žilkovou

Foto Forum: archiv Forum


Chvála Chopina

Spolek absolventů a přátel spolu s Ligou proti rakovině připravily na 3. listopad 1999 pro své členy a příznivce nezapomenutelný kulturní zážitek. V zaplněném kostele Šimona a Judy uvítal přítomné proslovem prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., rektor Univerzity Karlovy a zároveň předseda spolku. O Chopinově životě a díle poutavě hovořil Ivan Medek. Připomněl, že 17. října 1999 uplynulo 150 let ode dne, kdy devětatřicetiletý umělec skonal v Paříži. Charakterizoval ojedinělost a trvalou inspirativnost díla umělce polského původu, který žil v emigraci. Jako klavírní virtuos vystupoval spíše ojediněle, hrával jen v salonech malému okruhu přátel, ale tak, že o něm hovořila Paříž, rodná Varšava, Drážďany, Londýn, Vídeň, Lipsko a další střediska kulturního a společenského života. Mnohá z nich si považovala jeho návštěvu za čest. V Čechách Chopin navštívil lázeňská města Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Ivan Medek vybídl posluchače koncertu, aby si všimli geniálního a na tehdejší dobu revolučního skloubení fantazie i řádu v skladbách umělce. Jeho život byl naplněn nepochopením, pocitem osamocení, ostychem a nemocí - té nakonec mladý podlehl. Chopin nikdy nezažil blahobyt, klidný rodinný život. Prožil život ve zcela jiném světě, odtrženém od každodenní reality. Snad proto nemůžeme ani dnes docenit nadčasovou dimenzi nádherných tónů...

Vyvrcholením večera se stalo umělecké vystoupení prof. Ivana Klánského, našeho nejvýraznějšího interpreta děl Fryderyka Chopina. Klavírní umělec precizoval svůj výrazný talent pod vedením profesorů AMU Františka Raucha a Valentiny Kameníkové. Oba mu předali štafetu bravurní hry jimi obdivovaného Chopina. Virtuózní hra Ivana Klánského nenechala nikoho na pochybách, že by se dnes těžko hledal lepší pianista pro připomenutí Chopinova světového výročí, které je v kalendáři UNESCO. Absolutně soustředěné auditorium navodilo atmosféru, jakou snad zažíval i sám Chopin. Klavírista prof. Klánský, umělec večera, po koncertu prohlásil, že již dlouhý čas nehrál v Praze v sále naplněném vnímavými a kultivovanými posluchači. Každý, kdo přijal pozvání, zažil výsostný umělecky svátek...

Ing. Josef Svoboda

Prof. Ivan Klánský se děkuje nadšenému publiku
Foto Forum: archiv Forum


Carolinum - Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy si dovoluje pozvat na

Předvánoční koncert hudby a poezie ve Velké aule Karolina, 7. prosince 1999 v 19 hodin
zpěv:
Věra Nováková,
sólistka opery Národního divadla v Praze
harfa:
Ivana Pokorná,
členka orchestru Národního divadla v Praze
recitace:
Otakar Brousek

Kontaktní adresa:
CAROLINUM - SAP UK
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1
tel.:+420/2/24491 326, 325, fax: +420/2/ 26 38 71
E-mail: sapuk@ruk.cuni.cz

Spolkovou přílohu připravila Michaela Zindelová


Předchozí spolkové přílohy:
listopad 1999 (Forum VI č. 3)
říjen 1999 (Forum VI č. 1)
květen 1999 (Forum V č. 11)
březen 1999 (Forum V č. 9)
únor 1999 (Forum V č. 7)
listopad 1998 (Forum V č. 4)
říjen 1998 (Forum V č. 2)
květen 1998 (Forum IV č. 11)
duben 1998 (Forum IV č. 8-9)
únor 1998 (Forum IV č. 6)
prosinec 1997 (Forum IV č. 5)
říjen 1997 (Forum IV č. 3)
září 1997 (Forum IV č. 1)
červen 1997 (Forum III č. 12)
květen 1997 (Forum III č. 11)
duben 1997 (Forum III č. 9)
prosinec 1996 (Forum III č. 6)
říjen 1996 (Forum III č. 2)