Praha - Evropské město kultury 2000

Právě v těchto dnech "startuje" Slavnostním koncertem (14. prosince 1999 večer v Obecním domě) za účasti naší politické a kulturní reprezentace významný projekt Praha - Evropské město kultury roku 2000. Podle slov Michala Prokopa, ředitele společnosti, půjde o "nejdelší kulturní rok, který Praha a její návštěvníci v tomto století do těchto dnů zažili". Jádrem dramaturgie jsou čtyři stovky programů, vzniklé pro Prahu 2000 - vycházejí z triády základních programových rovin: Příběh města, Město otevřených bran a Město pro život. Součástí zahajovacího koncertu se stává vernisáž výstavy Zrození metropole (expozice je otevřená v Obecním domě do 1. března 2000). Zajímavá výstava se poprvé podrobně zabývá architektonickými teoriemi, které se formovaly v prostoru Rakousko-Uherska v posledním desetiletí 19. století a zásadně ovlivnily vývoj urbanismu a moderní architektury po vzniku samostatných národních států. Výstavu bude doprovázet mezinárodní sympozium o urbanismu přelomu století v regionu Střední Evropy, pořádané v druhé polovině února 2000 ve spolupráci s Ústavem dějin umění české Akademie věd. Po Praze budou exponáty Zrození metropole putovat ještě do Montrealu, Los Angeles a Vídně.

Ve spolupráci s Prahou - EMK 2000 se budeme snažit přibližovat vám průběžně v univerzitním časopise měsíční programovou nabídku projektu Praha - EMK roku 2000. Začínáme uvedením výběru programů na prosinec 1999.

Bienále mladých
Dům U Kamenného zvonu (do 9. 1. 2000)
Tradiční přehlídka současného výtvarného umění mladých českých i zahraničních umělců.
Akce, slovo, pohyb, prostor
Městská knihovna (do 26. 3. 2000)
Výstava se zaměřením na kulturu šedesátých let, stojící na pomezí jednotlivých uměleckých oblastí.
Piktorialismus v české fotografii
Galerie J. Jaskmanický (6. 12. 1999 - 14. 1. 2000)
Výstava fotografií J. Sudka, F. Drtikola a dalších českých autorů.
WHITE OAK DANCE PROJECT
Státní opera (8. 12. a 9. 12. 1999)
Dvě vystoupení taneční legendy Mikhaila Baryshnikova.
Slavnostní koncert k zahájení projektu Praha - EMK 2000
Obecní dům (14. 12. 1999)
účinkuje Symfonický orchestr FOK pod vedením J. Bělohlávka.
Zrození metropole: Moderní architektura a město ve Střední Evropě 1890 - 1937
Obecní dům (15. 12. 1999 - 1. 3. 2000)
Výstava představuje vývoj urbanismu a moderní městské architektury v období vzniku samostatných národních států.
Revival's
Staroměstská radnice (15. 12. 1999 - 1. 3. 2000)
Výstava fotografií mladého francouzského umělce Didiera Courbota, inspirovaných jeho pražským pobytem.
Retrospektiva díla Jiřího Koláře
Veletržní palác (20. 12. 1999 - 15. 3. 2000)
Výstava z celoživotního výtvarného a literárního díla významného českého umělce.
Mezinárodní výstava komunikace
Národní technického muzeum (20. 12. 1999 - 19. 3. 2000)
Interaktivní výstava komunikačních technologií přenášejících hlas, obraz a data.
Uvítání roku 2000
Hradčanské náměstí (31. 12. 1999)
Bližší informace: www.praha-emk2000.cz