Časopis Forum připomíná významná lednová jubilea.

Gratulujeme, docenti a profesoři!

Leden 2000

50 let
4. 1. doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. (FaF)
55 let
4. 1. doc. Ing. Marie Balíková, CSc. (1. LF)
13. 1. doc. PhDr. Milada Říhová, CSc. (1. LF)
60 let
2. 1. doc. MUDr. Jana Süssová, CSc. (1.LF)
11. 1. doc. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc. (2. LF)
11. 1. prof. RNDr. Jiří Váňa, DrSc. (PřF)
11. 1. doc. Ing. Štefan Zajac, CSc. (MFF)
29. 1. doc. MUDr. Zuzana Jirsová, CSc. (1. LF)
30. 1. prof. PhDr. František Čermák, DrSc. (FF)
65 let
11. 1. doc. MUDr. Jiří Strnad, CSc. (3. LF)
13. 1. prof. MUDr. Marie Pešková, DrSc. (1. LF)
28. 1. doc. RNDr. Jiří Kovanda, CSc. (PřF)
70 let
16. 1. prof. RNDr. Eduard Stehlík, CSc. (PřF)
19. 1. prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. (PF)
23. 1. prof. MUDr. František Paleček, DrSc. (2. LF)
27. 1. prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. (FF)

Únor 2000

50 let
2. 2. doc. RNDr. Marie Stiborová, CSc. (PřF)
15. 2. doc. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc. (1. LF)
17. 2. doc. RNDr. Milan Trch, CSc. (PedF)
55 let
2. 2. prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc. (MFF)
60 let
6. 2. prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. (MFF)
7. 2. doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc. (2. LF)
23. 2. prof. Ing. Kamil Georg Ševčík, DrSc. (PřF)
24. 2. doc. MUDr. Milan Kment, CSc. (3. LF)
65 let
10. 2. doc. MUDr. Anna Součková, CSc. (2. LF)
10. 2. prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. (MFF)
12. 2. doc. MUDr. Hanuš Wilczek, CSc. (1. LF)
17. 2. prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. (FF)
70 let
27. 2. doc. PhDr. Jiří Kropáček, CSc. (FF)