bohužel, foto nemámProti účastníkům demonstrace 28. října 1939 v Praze zasáhly střelbou oddíly německé pořádkové policie a SS. Na rohu ulic Žitné a Ve Smečkách byl smrtelně raněn mladý dělník Václav Sedláček. Dnes je na tomto místě pamětní deska, která připomíná jeho oběť.

Chvíli poté byl na stejném místě zasažen i Jan Opletal - místopředseda studentské samosprávy Hlávkovy koleje a studijní referent čtvrtého ročníku lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Smrtelnému zranění podlehl 11. listopadu 1939.


bohužel, foto též nemámNaposledy se rozloučit s Janem Opletalem přišli pražští vysokoškoláci 15. listopadu 1939 na Albertov. Původně tichá vzpomínka přerostla v manifestační průvod. Den na to došlo k zatýkání, deportaci a popravám studentů. Mezi studenty odvlečenými do koncentračních táborů byl i Kuneš Sonntag. Na mimořádném soudu v roce 1946 žaloval (vpravo) za československé studentstvo K. H. Franka, hlavního nacistického dohližitele nad likvidací českých vysokých škol.

bohužel, ani toto foto nemámNa odkaz studentů v roce 1939 navázali čeští studenti v listopadu 1989. Jejich vystoupení proti totalitnímu režimu připomíná pamětní deska ak. sochaře O. Zoubka v Praze na Národní třídě.


Socha a pamětní deska se jmény studentů, popravených 17. listopadu 1939, dílo akad. sochaře P. Číhala, je umístěna v Praze - Ruzyni, v místech, kde k exekuci došlo.

Foto pro Forum: Jiří Ployhar