Pocta? Neberu to tak...

Před rokem vybral prof. Zdeněk Beran ze svého ateliéru klasické malby ty studenty AVU, kteří by mohli vytvořit portrét odstupujícího rektora UK prof. JUDr. Karla Malého. Na tom, že se portrét rektora stane závěrečnou školní prací, se dohodli rektoři UK a Akademie výtvarných umění. Po ukončení fotografování a hodinových sezení modelu byla z kolekce hotových děl vybrána pro Karolinum zvláštní komisí práce Tomáše Kubíka, studenta IV. ročníku oboru klasická malba. Mladý umělec je z Pelhřimova, má 22 let, na AVU byl přijat jako absolvent Hollarovy grafické školy.

V pořadí 71. portrét unikátní výtvarné galerie rektorů Univerzity Karlovy (od roku 1882) ozdobil 31. ledna 2000 reprezentační místnosti Karolina. Podle rozhodnutí zvláštní komise rektora byl obraz umístěn proti portrétu rektora prof. R. Palouše (autorem je B. Dlouhý). Studenta Tomáše Kubíka nechává viditelně tato pocta klidným: "Byla to zajímavá práce. Všichni jsme prof. Malého při setkání fotografovali, domnívali jsme se, že snímky budou jediným výchozím bodem pro malování. Ale rektor se s námi domluvil i na sezení v ateliéru. Při vzájemném dialogu se dozvíte leccos zajímavého, co by v portrétu mělo být obsaženo. Všichni jsme věděli, že malba má být klidná, majestátní a reprezentační. Samozřejmě, že mne rozhodnutí komise těší... Ale pocta? Neberu to tak!" Tomáš Kubík má před sebou dva roky studia a přemýšlí občas i o svém další uplatnění.

V úvahu přichází podle jeho slov zahraniční stáž, nebo po absolutoriu samostatná umělecká práce v Praze. Sám zatím nevylučuje ani rodný Pelhřimov, kde jeho pokoj s velkým oknem "má dobré světlo".

(mich)

Tomáš Kubík
Foto Forum: Lenka Saulichová

Karel Malý, olej na plátně 113 x 98

Foto forum: archiv ForumOn-line s městy kultury

V poslední den měsíce ledna 2000 bylo slavnostně otevřeno v Celetné ulici 14 Infocentrum PRAHA 2000. Zde mohou zájemci získávat informace o téměř čtyřech stovkách akcí, pořádaných v rámci celoročního kulturního svátku Praha - Evropské město kultury roku 2000. Kromě hostesek, připravených odpovídat v několika světových jazycích, jsou návštěvníkům Infocentra volně přístupny i dva multimediální počítače, napojené na internet. Zájemci si vyhledají v databázi nejen akce Prahy 2000, ale mohou procházet také www stránky jednotlivých projektů. On-line se Pražané i návštěvníci propojí na prezentaci dalších osmi měst, která získala titul Evropské město kultury roku 2000.

Jak prohlásil na slavnostním zahájení provozu infocentraředitel obecně prospěšné společnosti Praha - EMK 2000 Mgr. Michal Prokop, je toto centrum součástí "širšího Informačního systému, na kterém se podílejí i generální partner celého projektu Český Telecom a společnost TicketPro". Zvlášť uvítal mezi hosty (P. Dostál, Z. Mahler, J. Suk, K. Sidon) "domácího pána" rektora UK, prof. Karla Malého. Nové centrum je totiž umístěno v prostorách Univerzity Karlovy, která je po dohodě s Magistrátem hl. m. Prahy pronajala akci Praha 2000 do začátku roku 2001.

(mich)