Vážené čtenářky a vážení čtenáři časopisu Forum,

jak pravděpodobně víte, patří Česká spořitelna k nejvýznamnějším sponzorům Univerzity Karlovy. Spolupráce se datuje už od roku 1993, kdy začala finančně podporovat udělování Ceny Karla IV., od následujícího roku 1994 je už skutečným mecenášem Univerzity. Toto spojení nejstarší alma mater a České spořitelny, tedy banky s nejdelší tradicí v českých zemích, je prospěšné pro obě strany. Jsme hluboce přesvědčeni, že tomu tak bude i nadále. Těší nás také, že se v každém letošním čísle časopisu Forum setkáte se stránkou České spořitelny. Pokud byste měli zájem o další informace, můžete využít naší stránky www.csas.cz, a nebo bezplatné zelené linky 0800 - 129 129.

Od fyziky k řízení banky

Několik otázek jsme položili Mgr. Dušanu Baranovi, předsedovi představenstva a generálnímu řediteli České spořitelny. Ke Karlovu vysokému učení má ostatně velmi osobní vztah.

Víme o Vás, že jste absolventem Univerzity Karlovy. Co a kdy jste studoval?
V letech 1984 - 1990 jsem byl posluchačem Matematicko-fyzikální fakulty, obor fyzika pevných látek, se zaměřením na fyziku nízkých teplot. Původně jsem sice chtěl studovat astronomii, která byla a stále ještě je mým velkým koníčkem. Protože jsem se ale na tento obor nedostal, zvolil jsem takový, který je velmi podobný. Myslím, že Univerzita Karlova, která i z mezinárodního srovnání vycházela a vychází jako špičková vzdělávací instituce, mne pro život připravila velmi dobře - stejně jako většinu svých absolventů.

Jak se ale člověk od fyziky pevných látek dostane až k nejvyšší funkci ve velké české bance?
Hodně to souvisí s tím, že jsem promoval v roce 1990. V období začátku změn, které mne, asi stejně jako řadu dalších mladých lidí - absolventů, postavilo před rozhodnutí - pokračovat na fakultě formou postgraduálního studia, jít studovat nebo pracovat do zahraničí a nebo nastoupit do praktického života. Zvolil jsem třetí možnost. Když jsem si mapoval situaci na trhu práce, vyšlo mi jako perspektivní právě bankovnictví, které v té době v České republice zažívalo velký rozvoj a kdy byla vysoká poptávka po nových personálních zdrojích.

Nebylo pro Vás handicapem, že nejste ekonom?
Do určité míry ano, ale ne zásadním. Na jedné straně jsem si znalosti ekonomie a bankovnictví samozřejmě musel doplňovat samostudiem, i v různých kurzech doma i v zahraničí. Totéž samozřejmě mohu říci i o manažerských dovednostech, t.j. včetně, či především práce s lidmi. Myslím, že jsem na sobě pracoval v průběhu minulých let opravdu intenzivně. Na straně druhé jsem ale měl určitou startovní výhodu, a tou bylo právě absolutorium exaktních věd. Ty totiž rozvíjejí analytické myšlení, vedoucí k tomu, že se člověk naučí popsat a rozebrat problém, následně pak hledat a nacházet optimální cesty k jeho řešení. Tato schopnost nebo dovednost je více či méně univerzální. V profesionálním životě pak není tak příliš důležité, jaký obor člověk vystudoval a jaké konkrétní práci se věnuje.

Když už jsme u těch plánů pro rok 2000 - jak vidíte další spolupráci České spořitelny a Univerzity Karlovy. Jaké jsou perspektivy? Dojde k nějakým změnám?
V celé naší činnosti a samozřejmě i sponzorské filozofii vycházíme z toho, že Česká spořitelna je Bankou pro život. Velmi významnou součástí života je právě vzdělávání. Symbolem vědy a vzdělanosti je pro nás právě Univerzita Karlova. Proto naše partnerství považuji za oboustranně velmi prospěšné. Podobný postoj jistě zaujme i náš nový majoritní vlastník - Erste Bank. Ale abych byl konkrétní - velmi by mne potěšilo, kdyby se v letošním roce podařilo připravit společné programy na přípravu absolventů Univerzity pro jejich pozdější uplatnění ve finančním sektoru i České spořitelně. Budeme pokračovat i v dlouhodobých projektech - jim se samozřejmě pokusíme dát novou, vyšší kvalitu.

Přejděme závěrem k věcem zcela praktickým - jak se nalezení strategického vlastníka projeví ve službách České spořitelny?
Zcela jednoznačně mohu po dosavadních konzultacích s vrcholovými managery Erste Bank potvrdit, že orientace na klienta a jeho potřeby zůstane prioritou České spořitelny i v letošním roce. Erste se přihlásila k tomu, že bude investovat nemalé částky do rozvoje informačních technologií, vzdělávání a školení zaměstnanců spořitelny i že bude rozvíjet nejmodernější produkty a služby samotné České spořitelny, ale také jejích dceřiných společností. Shodně za stěžejní považujeme daleko větší provázanost nabídky služeb a produktů, které klient nachází ve finanční skupině České spořitelny.

Co nového přinese tato změna studentům?
V toto chvíli mohu říci jen tolik, že naše obchodní strategie se bude na mladou generaci, samozřejmě včetně posluchačů vysokých škol, zaměřovat zcela programově. Proto počítáme s tím, že dopracujeme a dále rozšíříme služby, které jsou spojeny se základním studentským účtem - SPOROSTUDENT. Počítáme i s rozvojem nejmodernějších distribučních kanálů, k nimž nepochybně patří např. internet-banking. Tak bychom, i podle strategie nového majoritního vlastníka, měli aktivně oslovit především mladou generaci. S konkrétními vstřícnými kroky Vás, jak věřím, na stránkách časopisu FORUM, seznámíme co nejdříve.

Připravil: Pavel Jiroušek

Foto pro Forum: archiv České spořitelny, a.s.