Koordinační rada
postgraduálního doktorského studia biomedicíny
při UK a AV ČR v Praze vyhlašuje
přijímací řízení
na těchto fakultách Univerzity Karlovy:

Studium bude probíhat na uvedených fakultách UK a na vybraných ústavech AV ČR a MZ ČR.

Informace o studijních oborech a předepsaný formulář přihlášky ke studiu lze získat na děkanátech uvedených fakult. Informace jsou dostupné rovněž na internetové adrese http://www.kav.cas.cz/pdsb

Přijímací pohovory budou probíhat v červnu 2000. Podmínkou pro přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání na úrovni magisterského studijního programu, a to nejpozději k 1. 10. 2000.

Přihlášky ke studiu přijímají děkanáty fakult do 30. 4. 2000.