Rozhodl smysl pro povinnost

Volba nového děkana PF UK neměla hladký průběh. V prvním kole žádný z uchazečů nezískal dostatečný počet hlasů. Ve druhém kole před členy akademického senátu předstoupil jediný kandidát - doc. JUDr. Vladimír Kindl (obdržel 19 hlasů z 21 volících senátorů).

Prvního kola volby se doc. Kindl nezúčastnil, proto nás zajímalo, jaké důvody ho vedly ke změně jeho rozhodnutí... "Rozhodl smysl pro povinnost a vztah k fakultě. Ta se dostala po známé kauze s přijímacím řízením v očích veřejnosti do nepříliš lichotivého světla."

Doc. Kindl zdůraznil prvořadé úkoly, které před fakultou stojí: "Veřejnost od nás očekává především provedení bezproblémového a bezkonfliktního přijímacího řízení, zejména do magisterského studijního programu. Proto vážně uvažují o zřízení funkce proděkana, který by kromě jiné pracovní náplně měl především na starost přijímací řízení jak magisterské, tak postgraduální. To považuji v první fázi svého úřadování za rozhodující. Dále bude zapotřebí vyjasnit řadu vnitřních předpisů, jejich vazeb mezi univerzitními a fakultními předpisy, k jejichž jednoznačnému výkladu bych rád dospěl. Jeden ze závažných problémů vidím v oblasti přestupů. Dnes můžeme někoho přijmout na fakultu pouze v rámci přijímacího řízení. Ten, kdo by chtěl k nám na práva přestoupit, si musí počkat na řádný termín, což se týká i studentů v rámci programu ERASMUS. Situace fakulty je navíc komplikována i tím, že existuje závazná lhůta pro podání přihlášky ke studiu, jejíž zmeškání nemůže děkan prominout."

Doc. V. Kindl (48 let) je absolventem PF UK, doposud působil jako proděkan pro rigorózní řízení a celoživotní vzdělávání právníků na PF UK. K jeho největším zálibám patří turistika a jízda na horském kole. Je ženatý a má dvě děti.

Jiří Bláha

Foto Forum: Lenka Saulichová