Zlatý proděkan nebo Zlatý Ámos?

Celkem šest pedagogů postoupilo do finále soutěže o Cenu Zlatého Ámose pro nejoblíbenějšího učitele v ČR. Podmínkou nominace se stalo nejméně sto žákovských podpisů, sepsání charakteristikyjejich kandidátů a vylíčení jakékoliv s ním prožité příhody. Ze třiadvaceti přihlášených pedagogů jich na základě rozhodnutí poroty postoupilo do finále šest. Nominovaní získali letos v únoru na ministerstvu školství certifikáty, opravňující je užívat titul Zlatý Ámos na škole, kde vyučují. Osvědčení o svých pedagogických schopnostech získala také prof. PhDr. Marie Königová, zástupkyně ředitele Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Do 25. března 2000, data Kantorského bálu, aspiruje společně s dalšími finalisty i na absolutní vítězství, spojené se ziskem zlaté korunky.

Akce Klubu Domino (při Českém rozhlasu) je orientovaná spíše na učitele základních a středních škol. Jak se v nominaci ocitlo vaše jméno?
Celá záležitost má skutečně pevně stanovená pravidla, tento už 7. ročník se zaměřuje opravdu na děti a studenty nižších stupňů, nikoliv na vysokoškoláky. Do soutěže mne nominovali moji studenti rozhlasové Akademie třetího věku, kde vedu přednášky a semináře o tvořivosti (kreativitě). Vzali mne mezi vybrané učitele proto, že k té věci má co říci i tahle aktivní seniorská generace. Vyučuji přes rozhlasové akademii už sedmý rok, a všechny její relace mají slušnou poslechovost. Nyní jsem ve svých kurzech zavedla novinku, přednášku jsem nahradila aktivnější formou semináře. To znamená, že se mnou ve studiu jsou dva posluchači, a já - po úvodní přednášce - pokračuji formou semináře: dávám témata k řešení, kladu otázky. Na závěr lekce dostávají posluchači domácí cvičení. Každého půl rok se pak písemné práce posluchačů Akademie 3. věku vyhodnocují.

Podle mnohých by Vám prý za uplynulých šest let slušel titul Zlatý proděkan...
Nový děkan FF UK, doc. Petr Kolář, mne po svém zvolení vyzval k práci v novém kolegiu. Šest let jsme pracovala ve dvou funkčních obdobích jako proděkanka pro studijní záležitosti, žila jsem mezi dvěma úvazky. Znamenalo to také nemalé omezení mého profesního života. Obě povinnosti se opravdu nedají stíhat v plném rozsahu. Odmítla jsem děkanovu nabídku s vysvětlením, že bych zase ráda dělala něco pro obor. Informační studia jsou záležitostí s velkou akcelerací rozvoje a mám stále neodbytný pocit, že něco dobíhám, že mám pořád nějaké zpoždění...

Můžete trochu přiblížit Vaši specializaci?
Od roku 1977 pracuji na FF UK jako odborný asistent. Všechny mé kandidátské a habilitační práce měly "zpoždění", docenturu jsem dostala až v roce 1991. V Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK učím úvod do informační vědy a teorie systémů. Hlavním polem mého působení jsou výzkumné metody. Snad ve svých skoro sedmdesáti stačím ještě nastartovat nějaký vědecký úkol...

V předvečer březnového Kantorského plesu ještě čeká šestici finalistů závěrečné klání. Z několika disciplín před porotou je například vystoupení kandidáta, předvedená aktivita se studenty a také hod houbou a křídou na tabuli...

(mich)

Foto Forum: Lenka Saulichová