Časopis Forum připomíná významná dubnová jubilea.

Gratulujeme, docenti a profesoři!

Duben 2000
50 let
1. 4. doc. RNDr. Jiří Klimeš, CSc. (FaF)
3. 4. doc. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. (MFF)
9. 4. doc. PhDr. Jana Králová, CSc. (FF)
10. 4. prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc. (MFF)
12. 4. doc. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. (MFF)
21. 4. doc. MUDr. Jaroslav Faltýn, CSc. (3. LF)
55 let
16. 4. doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc. (FF)
60 let
5. 4. prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. (1. LF)
8. 4. doc. MUDr. Olga Mrázková, CSc. (2. LF)
20. 4. doc. Věra Millerová, CSc. (FTVS)
27. 4. doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. (MFF)
65 let
9. 4. prof. MUDr. Lubor Malina, DrSc. (3. LF)
9. 4. doc. PhDr. Naděžda Kvítková, CSc. (PedF)
12. 4. doc. RNDr. Josef Pich, CSc. (1. LF)
13. 4. prof. RNDr. Petr Čepek, CSc. (PřF)
18. 4. doc. PhDr. Marie Černá, CSc. (PedF)
21. 4. doc. RNDr. Jiří Pospíšil, CSc. (PedF)
70 let
7. 4. prof. RNDr. Jaroslav Vulterin, DrSc. (PedF)
16. 4. prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc. (PedF)
16. 4. doc. MUDr. Jiří Bittner, CSc. (LF HK)
18. 4. prof. RNDr. Miloš Šícha, DrSc. (MFF)
23. 4. prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc. (1. LF)
75 let
22. 4. prof. ThDr. Jan Heller (ETF)

Odešel nestor českých patologů

(prof. MUDr. Antonín Fingerland, DrSc., 1900 - 1999)

U kolébky ústavu patalogie Fakultní nemocnice v Hradci Královénazvaného nyní jeho jménem, stála mimořádný člověk - prof. MUDr. Antonín Fingerland, DrSc. Dvaačtyřicet let zde pracoval jako přednosta. Koncem roku nás zastihla smutná zpráva. Pan profesor zemřel pět dní před přelomovým rokem 2000 a dva měsíce před svými 100. narozeninami. Poslední rozloučení se zesnulým se konalo 3. ledna 2000 ve smuteční obřadní síni v Hradci Králové. Čest jeho památce!

(red)