AROLINUM
SPOLEK ABSOLVENTŮ A PŘÁTEL UNIVERZITY KARLOVY

Vás zve na
X. VALNOU HROMADU

v úterý 4. dubna 2000
od 16,00 hod.
v MALÉ AULE KAROLINA

Praha 1, Ovocný trh 3

Program

 • Projev rektora Univerzity Karlovy a předsedy Spolku absolventů a přátel UK
  prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
 • Zpráva o činnosti
  prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc. - výkonný místopředseda
 • Zpráva o hospodaření
  člen dozorčí rady
 • "Jan Blažej Santini - Vzpomínka na vznik jedné knihy"
  krátké odborné zamyšlení doc. PhDr. Mojmíra Horyna
  z Ústavu pro dějiny umění FF UK
 • Diskuze
 • Různé
 • Závěr
Náš snímek přibližuje atmosféru valné hromady SAP UK v loňském roce.
Foto Forum: archiv Forum


AROLINUM
SPOLEK ABSOLVENTŮ A PŘÁTEL UNIVERZITY KARLOVY

pořádá u příležitosti konání X. VALNÉ HROMADY

KONCERT

KOMORNÍCH SOUBORŮ
KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU

Koncert se koná v úterý 4. dubna 2000 od 19,00 hod. ve Velké aule Karolina,
Ovocný trh 3, Praha 1.

Program

W.A. Mozart Divertimento
(Allegro, Largo, Menuetto, Allegro, Vivace)
B. Smetana Jiřinková polka
W.A. Mozart Divertimento F-dur
(Allegro, Andante, Presto)
J.S. Bach Air ze Suity D-dur
W.A. Mozart Turecký pochod
x-x-x-x-x
A. Dvořák Humoreska
J. Haydn Serenáda
E. Grieg Jaro
J. Brahms Valčík A-dur
J. Haydn Divertimento
(Allegro con spirito, Andante, Menuetto, Rondo)
V. Trojan Dechový kvintet
(Allegro, Adagio cantabile, Menuetto, Presto)

AROLINUM
SPOLEK ABSOLVENTŮ A PŘÁTEL UNIVERZITY KARLOVY

si Vás dovoluje pozvat na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KAROLINA

ve dnech 8. a 9. dubna 2000
od 10,00 hod. do 16,00 hod.
 
Ovocný trh 3, Praha 1


Kongres o občanské společnosti

V uplynulých dnech obdržel Spolek Carolinum zajímavé pozvání od dr. Míly Rechcigla, předsedy Společnosti pro vědy a umění ve Washingtonu, na sympozium, pořádané letos v srpnu. Ze zaslaného textu uvádíme tyto podstatné informace:

Společnost pro vědy a umění (dále jen SVU), reprezentující výkvět české a slovenské vzdělanosti ve světě, organizuje ve Washingtonu, D.C., na Americké univerzitě ve dnech 9. - 13. srpna 2000, svůj jubilejní 20. světový kongres. Hlavním zaměřením je "Občanská společnost a demokracie v novém tisíciletí". Na programu sympozia budou ovšem zařazeny přednášky a diskusní panely téměř ve všech oborech lidského dění.

Ubytování: všechny výdaje si musí hradit účastníci sami (k dispozici je možnost zlevněného ubytování na Americké univerzitě).

Zájemci o kongres se mohou obrátit na předsedu SVU, Mílu Rechcigla, informace podá také sekretariát Spolku Carolinum.

Kontakt:
dr. Míla Rechcigl
1703 Mark Lane
Rockville, MD 20852
tel.: (301) 881 - 7222, fax: (301) 881-9667
e-mail:rechcigl@aol.com

O reformě soudnictví

Diskuzní podvečer s tématem Reforma soudnictví v České republice (2. března 2000, 18,30 hodin) se skutečně strefil do černého. Svědčila o tom "vyprodaná" Modrá posluchárna i neobyčejně živý zájem o diskuzi s přednášejícím - ministrem spravedlnosti ČR JUDr. Otakarem Motejlem. Na půdě Univerzity jej přivítal rektor prof. Ivan Wilhelm a do posluchárny již pana ministra doprovodil - výkonný místopředseda pořádajícího spolku Carolinum, prof. Jiří Tichý se členem výboru Ing. Josefem Svobodou a prorektorem UK prof. Petrem Čepkem. Spolu s nimi za předsednický stůl usedli prof. Karel Malý, bývalý rektor UK a děkan Právnické fakulty, doc. Vladimír Kindl. Moderující Josef Svoboda krátce představil profesní cestu ministra spravedlnosti vlády ČR. Od první praxe v Banské Bystrici, přes čtyřicet let vlastní advokátní praxe (často zastupoval představitele neoficiální kultury a disidenty), po ministerské křeslo (od roku 1998). Úvodní slovo O. Motejla se stalo předzvěstí četných dotazů, ministr krátce sumarizoval dosavadní vývoj změn (za uplynulých 18 měsíců) ve všech justičních systémech. Definoval příčinu současné krize a přetíženosti české justice - ta se podle něj po roce 1990 ubírala jen cestou okamžitých reakcí na vývoj situace, částečnými opravami. Až v poslední době se začalo hledat řešení celé záležitosti "skokem", souborem opatření ke korekci chyb. Současná bilance reformy je podle Motejlova vyjádření relativně velmi příznivá, některé normy již Parlament ČR schválil, další jsou na cestě. "Je nutné", zakončil své vystoupení ministr, "aby se spravedlnost opět dostala na výsluní, které opustila před padesáti lety." Četné dotazy z auditoria, ve kterém usedly mnohé osobnosti naší právnické veřejnosti, se mimo jiné týkaly nutného obratu ve financování materiální základny soudů, soudních poplatků, vztahu advokacie a její součinnosti s justicí, kvalifikace krajských a okresních soudů a dalších problematických a k diskuzi vhodných témat.

(mich)

Zprava: prof. Karel Malý, Ing. Josef Svoboda a JUDr. Otakar Motejl.
Foto Forum: Michaela Zindelová


Výbor Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy
Kontaktní adresa:
CAROLINUM - SAP UK
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1 (sekretariát Mgr. Jana Vopravilová)
tel.:+420 2 24491326, 325, fax: +420 2 263871
E-mail: sapuk@ruk.cuni.cz