V pětasedmdesáti ve školní lavici

Životní příběhy pětasedmdesátiletého Dr. Evžena Chrousta poskytují dostatek inspirace pro román či pro scénář televizního seriálu. Posuďte sami. Čtyřikát seděl ve vězení, ve vězeňské uniformě rubal v Příbrami uran jedenáct set metrů pod zemí, za okupace řídil partyzánskou skupinu a v květnu 1945 bojoval proti ńěmeckým oddílům SS na Benešovsku, byl posledním velitelem vysokoškolské branné organizace Akademická legie, coby student PF UK 25. února 48 pochodoval se svými kolegy z Karlova náměstí na Hrad, týž den byl zatčen a posléze odsouzen, letos v březnu dokončil studia na právnické fakultě UK! "Dokončit studium jsem se rozhodl ne ze stařecké ješitnosti. Pátého března 1948 jsem byl doživotně vyloučen ze všech vysokých škol. Bratra kvůli mně vyhodili z vysoké obchodní dva měsíce před ukončením. Víte jak asi bylo mojí mamince? V člověku zůstala touha, přání a snad i poslání něčeho dosáhnout. Proto jsem se v roce 1968 opět hlásil k dokončení školy, ale od ÚV Národní fronty jsem obdržel dopis, ve kterém stálo, že nemůže zrušit tehdejší rozhodnutí akčního výboru PF UK z roku 1948. Pořád jsem zůstával politickým zločincem. Jako syn velkostatkáře jsem neměl ten správný původ."

Další zatčení následovalo v červnu 1948 a v prosinci 1949. Naposledy byl zatčen v roce 1959. Dostal šest let za velezradu. Po roce a čtvrt byl na základě amnestie prezidenta republiky z kriminálu propuštěn. Pak se protloukal životem jak se dalo. Nejdříve dělal nádeníka, různé pomocné práce... "Rehabilitován jsem byl až v roce 1990 a obdržel doktorský titul. Poté vyšla novela zákona, která umožňovala studentům, kteří byli z politických důvodů ze škol vyloučeni, se znovu přihlásit a podrobit se závěrečné zkoušce. Před rokem a půl, obrazně řečeno, jsem znovu usedl do školní lavice. To, že jsem ve zkoušce obstál, beru jako satisfakci nejen pro mne, ale pro další tisíce studentů, kteří takové štěstí neměli."

O tom, jak si udržuje fyzickou a psychickou kondici, nám Dr. Evžen Chroust prozradil: "Člověk pořád musí něco dělat. Mám řadu funkcí (místopředseda Pražského sdružení Jednoty českých právníků, člen správní rady Nadace Randův fond při Všehrdu, kapitulář vojenského řádu sv. Lazara, místopředseda organizace Svazu bojovníků za svobodu v Praze 3, v Konfederací politických věznů založil časopis Věrni zůstali) a sedm vnoučat."

Jiří Bláha

Foto Forum: Lenka Saulichová

Časopis Forum připomíná významná květnová jubilea.

Gratulujeme, docenti a profesoři!

Květen 2000
50 let
6 . 5. doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. (LF Pl)
23. 5. doc. JUDr. Marie Karfíková, CSc. (PF)
24. 5. doc. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. (LF HK)
24. 5. doc. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (PF)
29. 5. doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. (LF Pl)
55 let
5. 5. doc. PhDr. Blahoslav Hruška, DrSc. (HTF)
60 let
2. 5. doc. RNDr. Zdeněk Renc, CSc. (MFF)
4. 5. doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc. (LF Pl)
5. 5. prof. Milan Rieder, Ph.D. (PřF)
6. 5. prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc. (2. LF)
26. 5. prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc. (LF HK)
26. 5. doc. MUDr. Libuše Vodičková, CSc. (LF HK)
65 let
4. 5. doc. PhDr. Sylva Hamplová, CSc. (FF)
16. 5. prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. (MFF)
27. 5. doc. PhDr. Ladislav Major, CSc. (FF)
70 let
23. 5. doc. RNDr. Jaroslav Kopáček, CSc. (MFF)
75 let
30. 5. prof. JUDr. Miroslav Potočný, DrSc. (PF)
80 let
1. 5. prof. MUDr. František Dibelka, DrSc. (1. LF)