Křest filatelistického aršíku

Dne 5. dubna 2000 se uskutečnil ve výstavních prostorách Karolina slavnostní křest filatelistického aršíku Praha - evropské město kultury 2000. Aršík, jehož autory jsou malíř Josef Liesler (na snímku s manželkou) a rytec Martin Srb, představuje soutisk tří známek a tří kupónů. Náměty kupónů jsou kompozice loga Prahy 2000 a symbolů české státnosti a vzdělanosti (levý horní kupón), kompozice trigy, přesýpacích hodin, ruky s kalichem a iniciály Prahy (pravý horní kupón) a symbolické zpodobení kulturní metropole - malířství, hudba, divadlo a literatura (dolní kupón). Za náměty známek posloužily Štursova socha Vítěze s věžemi Pražského hradu v pozadí, dřevěná socha krále Davida z výzdoby hudební kruchty kostela Na Karlově a zpodobnění císaře Karel IV., se symboly krásy, vzdělanosti a ducha středoevropské metropole s Pražským hradem v pozadí.

Na všech známkách je text Praha - evropské město kultury roku 2000.

(jb)

Foto Forum: Lenka Saulichová