Ojedinělá učebnice

Koncem loňského roku vydalo Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy učebnici Gastroenterologie, kolektivní dílo vzniklé pod vedením prof. MUDr. Zdeňka Mařatky, DrSc. Po Praktické gastroenterologii (1964 a 1968) a Klinické gastroenterologii (1988) představuje zmíněná publikace třetí fázi vývoje učebnice tohoto oboru. Opírá se o pojetí a diagnostický systém obou předchozích a zachovává koncept části obecné a speciální tak, aby obrážel celou oblast klinické gastroenterologie (hepatologie nebyla do obsahu pojata, choroby žlučového ústrojí ano).

Kniha je společným dílem českých a slovenských odborníků. Autorům bylo ponecháno ke zvážení, kolik původního textu Klinické gastroenterologie použijí. Některé kapitoly jsou pojaty a napsány nově, v jiných byl původní text doplněn a aktualizován. Za zdůraznění stojí bohatý rozsah obrazové dokumentace, zvláště endoskopické. Na knižní trh se dostává publikace, na jejíž vydání čekala odborná veřejnost přes deset let. (Knihu si lze objednat na adrese UK v Praze - nakladatelství Karolinum, Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1. tel.: 24491275, email: cupress@cuni.cz.

prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc.


Nové publikace Karolina

V recepčních místnostech v přízemí Karolina představilo 29. března 2000 nakladatelství Karolinum své nové publikace. Prorektor UK prof. P. Klener krátce poděkoval autorům za spolupráci, pracovníkům nakladatelství za trpělivost a pečlivost při výrobě a čtenářům mnoho radosti při četbě nových knih.

Představeny byly následující publikace:
Helena Kokešová: Gustav Eim - životopisná studie a edice korespondence, Michal Reiman: O komunistickém totalitarismu a o tom, co s ním souvisí, Otakar A. Funda: Znavená Evropa umírá, Věra Stiborová: Zapomeň, řeko, téci, Věra Stiborová: Deset povídek aneb Na vině jsou prakoně, Petr Král: Praha.

(jb)

Foto Forum: Lenka Saulichová