Výkonný výbor SAP UK

Valná hromada Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy, která se konala 8. dubna 2000, rozhodla o složení výkonného výboru spolku takto -

předseda: prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

členové:

Tajemnicí spolku Carolinum je Mgr. Jana Vopravilová a členy revizní komise byli zvoleni PhDr. Vlasta Beránková, Dana Kandertová a Ing. Josef Kubíček. Náhradnicí je Marie Gallerová.

Kontakt:
Carolinum - Spolek absolventů a přátel UK
Ovocný trh 3
116 36 - Praha 1
Czech Republic
Tel.: +420 2 24491326; +420 2 24491325
Fax: +420 2 263871
E-mail:sapuk@ruk.cuni.cz

Jednání valné hromady řídil dlouholetý člen výkonného výboru spolku Carolinum a současný předseda jeho vědecké komise PhDr. Michal Svatoš, CSc.

Foto Forum: Archiv Forum


Návrat ke kořenům

Po valné hromadě Carolina - Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy 7. dubna 2000, na které se členům spolku představil nový rektor UK prof. Ing. Ivan Wilhelm a pronesl úvodní slovo*, se ve Velké aule Karolina konal tradiční večerní koncert. Tentokrát na něm vystoupily komorní soubory Karlovarského symfonického orchestru (KSO).

Myšlenka, která se zrodila ve výboru spolku Carolinum, zvát na tyto koncerty umělecká tělesa z různých míst ČR, přivedla do zaplněné Velké auly Karolina tentokrát umělce z Karlových Varů, našeho největšího lázeňského města. Návštěvníci koncertu s velkou pozorností vyslechli dva komorní soubory tamějšího symfonického orchestru, v jejichž přednesu zazněly skladby klasiků i soudobých hudebních skladatelů. Karlovarští umělci přednesli skladby skutečně mistrovsky také proto, že - jak se sami vyjádřili - je hluboce zasáhla atmosféra prostředí, kam se málokdo z nich běžně dostane. Prof. I. Wilhelm uvítal primátora Karlových Varů J. Pavla, A. Ježka, ředitele symfonického orchestru, hudebníky a všechny další hosty. Karlovarský primátor vyjádřil potěšení nad záměrem spolku prezentovat na alma mater regiony ČR. "Taková setkání," uvedl J. Pavel "jsou pro mnohé politické reprezentanty regionů návratem ˛ke kořenům', neboť značná jejich část Univerzitu Karlovu absolvovala."* O přestávce večerního koncertu byly otevřeny reprezentační prostory Karolina a jen málokdo nevyužil příležitosti vstoupit do míst, ve kterých se odehrávají nejvýznamnější univerzitní události.

Ing. Josef Svoboda
člen výkonného výboru
SAP UK

* Více o valné hromadě ve dvanáctém čísle Forum, v pravidelné příloze SAP UK.
* JUDr. J. Pavel studoval na PF UK.