Dvakrát Pontes

Dvě novinky vyšly v edici Pontes pragenses, vydávané v různých nakladatelstvích Centrem pro náboženský a kulturní dialog při Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. V brněnském nakladatelství L. Marek (Pekařská 18, 602 00 Brno) vyšel jako ll. svazek edice reprint významné monografie Vlastimila Kybala: M. Matěj z Janova - jeho život, spisy a učení (poprvé vyšla v roce 1905).

Kniha, která je dávno rozebrána a dodnes neztratila na své aktuálnosti (zejména v souvislosti se současným bádáním o Husovi). Předmluva doc. Dr. J. B. Láška a Dr. J. Hrdličky, objasňuje vznik monografie a řadí ji na určité místo v celém Kybalově díle. V dubnu letošního roku vyšel v Pontes pragenses jako 12 svazek Edice reprint Fingspongský rukopis J. A. Komenského, připravený B. Karlssonovou. Jedná se o faksimile, přepis a český překlad dosud neznámého anonymního rukopisu Komenského předmluvy Europae lumina a Dedikace třem královstvím z Obecné porady o nápravě věcí lidských.

Podle edičního plánu, uvedeného v každém svazku, chystá letos edice Pontes pragenses k vydání dosud nevydaný rukopis Kybalovy monografie o Svaté Anežce české a monografii berlínského badatele W. Korthaaseho Dmytro Čiževskij a Praha - Pražská léta objevitele Komenského Obecné porady v překladu tajemníka redakce Pontes pragenses J. B. Láška. Od roku 1997, kdy byla edice založena, v ní vyšlo do května 2000 celkem deset svazků.

(láš)