Časopis Forum připomíná významná červnová jubilea.

Gratulujeme, docenti a profesoři!

Červen 2000
50 let
6. 6. doc. MUDr. Milan Rešl, CSc. (LF HK)
9. 6. doc. JUDr. Hana Marková, CSc. (PF)
10. 6. doc. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. (PedF)
55 let
12. 6. prof. PhDr. Jan Vymětal (1. LF)
60 let
5. 6. doc. RNDr. Irena Němcová, CSc. (PřF)
8. 6. doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera (PF)
15. 6. doc. MUDr. Věra Klenerová, DrSc. (1. LF)
23. 6. prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. (FF)
24. 6. prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. (MFF)
65 let
6. 6. doc. JUDr. Taisia Čebišová, CSc. (PF)
11. 6. doc. RNDr. Jiří Banýr, CSc. (PedF)
18. 6. doc. MUDr. Jaroslav Stránský, CSc. (3. LF)
20. 6. doc. RNDr. Zdeňka Slavíková, CSc. (PřF)
25. 6. prof. MUDr. Josef Faber, DrSc. (1. LF)
70 let
18. 6. prof. PhDr. Vlastimil Pařízek, DrSc. (PedF)