Tak už si konečně vsaděj, Kohn"

(Odpověď na varování proděkanky)

Nedávno se mi dostalo do ruky mimořádné číslo časopisu Forum z loňského podzimu.. Jeho obsah byl určen k dlouhodobé spotřebě", a tak bych ráda reagovala na Varování proděkanky". Sama se řadím mezi studenty UK a zároveň uchazeče o přijetí na Filozofickou fakultu. Dost mě zaráží, jak paní proděkanka studenty nabádá zvážit, zda se na obor psychologie vůbec hlásit". Několik přijímacích řízení jsem v loňském roce na UK absolvovala a nenapadá mne, podle čeho by měl případný uchazeč podání své přihlášky (nejen na psychologii) zvažovat. Ano, nepoměr přijatých a nepřijatých uchazečů je skutečně burcující. Ovšem to má podíl i na tom, že přijímačky na nejžádanější obory se podobají sázce do loterie. Mluvím zejména o oblíbených kulturněhistorických" či všeobecných rozhledech". Náhodný nedostatek znalostí" ve všeobecném rozhledu ještě vůbec neznamená, že objektivně nejsem pro studium dost připravená. Prostě jsem například zrovna nevěděla, jestli období starořeckých dějin končí v roce 323 př. n. l. nebo o dvacet let dříve či později, ale zase jsem věděla, že Druhá internacionála proběhla v roce 1889, na což se v testu zrovna bohužel neptali. Podle mého mínění jsou to vědomosti nevypovídající o ničem, tím méně o kvalitách uchazeče. Díky několika takovým náhodám se může stát, že skončím těsně pod čarou". Vzhledem k tomu, že rozhled", který se pohybuje na poli zcela neohraničených vědomostí, nevypovídá prakticky nic o uchazečových kvalitách, nevidím důvod proč svou přihlášku na frekventovaný obor nepodat. Napadá mě v této souvislosti židovská anekdota, kterak Kohn denně prosí Boha, aby vyhrál v loterii a po několika takových prosbách Bůh zahřímá: Tak už si konečně vsaděj, Kohn!" Je-li u přijímaček takový nepoměr a jsou-li přijímačky (alespoň ty písemné) tak málo objektivní, tak proč si nevsadit"?

Kateřina Hlavatá
studentka IZV UK


Pozn. red: Příspěvek je redakčně krácen. Celý je k dispozici v redakci Forum.