Etruskové v Litomyšli

Dne 12. května t.r. byla v Muzeu antického sochařství a architektury FF UK v Litomyšli otevřena sezónní výstava "Etruskové ", shrnující památky etruské civilizace ve sbírkách v České republice. Výstavu uspořádal Ústav pro klasickou archeologii FF UK ve spolupráci s Národním muzeem v Praze, Národní galerií v Praze, Moravským zemským muzeem, Moravskou galerií v Brně a Západočeským muzeem v Plzni. Výstava potrvá do začátku letošního října a od druhé poloviny října bude reprízována v Moravské galerii v Brně. Vedle památek etruského umění z Itálie, uložených v univerzitních sbírkách, jsou vystaveny i všechny nejdůležitější nálezy etruských bronzových nádob z bohatých keltských hrobů z 6.- 5. století př. n.l. v Čechách Výstavu podpořilo italské velvyslanectví. Na zahájení promluvili italský velvyslanec (plynnou češtinou) a poté předseda Česko-italské společnosti. Náklady na výstavu byly pokryty z větší části ze sponzorských příspěvků města Litomyšle a soukromých firem z východních Čech. Město Litomyšl hradilo i podstatnou část nákladů třídenní konference studentů a učitelů klasických studií v České a Slovenské republice Philosophia, která byla uspořádána při příležitosti výstavy. Na konferenci zazněly kromě informací a přednášek učitelů, také četné studentské příspěvky z českých zemí i ze Slovenska. Zvláště je potřebí vyzdvihnout neobyčejné úsilí správkyně muzea Mgr.T. Klůsové, které se podařilo vydat katalog i zajistit vzornou organizaci výstavy a konference v době, kdy Filozofická fakulta UK, vzhledem k současné finanční situaci, na obě akce finančně přispět nemohla.

prof. J. Bouzek
Ústav pro klasickou archeologii
FF UK


hlava mladého mužeJedním z exponátů výstavy byla hlava mladého muže (3.století př.n.) ze sbírek Národního muzea v Praze.

FOTO FORUM: ARCHIV FORUM