Omluva

Při vyhotovení a korektuře druhého, přepracovaného vydání knihy Chirurgická propedeutika došlo k závažné chybě editora při vypracování seznamu autorů, ve kterém není omylem uvedeno jméno autora 4. kapitoly nazvané Infekce v chirurgii, jímž je doc. MUDr. Karel Novák, CSc. Je zde uvedeno jméno autora, který v knize zpracoval jinou kapitolu. Editor knihy a redakce se tímto autorovi velmi omlouvají. V plánovaném dotisku publikace bude tato nepříjemná chyba napravena.

prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc.,
editor


Další v řadě

Z řady objemných svazků psychologických kompendií, jejichž autorem je Milan Nakonečný (Encyklopedie psychologie, Psychologie osobnosti, Základy psychologie, Sociální psychologie, Motivace lidského chování, Lidské emoce) jsou Základy psychologie, dílem, které je hodnotným protějškem prestižní americké učebnic Psychologie Atkinsonové a kol. (1993).

O základech psychologie pojednává M. Nakonečný ve čtyřech částech. V první časti se zevrubně zabývá teoretickými základy psychologie, ve druhé části pečlivě analyzuje biologickou asociálně - kulturní determinaci psychiky a v části třetí systematicky rozebírá psychické procesy. Část čtvrtá je pozoruhodným vyvrcholením Nakonečného zkoumání a týká se psychických dispozic, soustředěných na osobnost. Autor vychází z pojetí evropské tradice, otevřené teoretickým a filozofickým zřetelům, i když neopomíjí empirické (zejména americké) práce. Jeho přístup ke zpracování rozsáhlé literatury je v dobrém slova smyslu eklektický. Exponuje cizí nálezy a názory a pak je kriticky hodnotí. Často uvádí vlastní originální pojetí. Profesor UK Milan Nakonečný zvládl svým rozhledem a důkladným myšlenkovým zpracováním rozsáhlou tematiku přehledně a srozumitelně. Kniha je vhodná nejen pro vysokoškolské studenty psychologie. Najdou v ní cenné informace také psychologové a odborníci příbuzných oborů, učitelé a další zájemci.

prof. Jiří Hoskovec