CV - George Herbert Walker Bush (1924)

bývalý viceprezident a 41. prezident Spojených států amerických studoval na univerzitě v Yale a vysokoškolská studia zakončil v Phi Beta Kappa na oboru ekonomie. Politickou činnost zahájil v šedesátých letech - v roce 1966 byl poprvé zvolen členem Sněmovny reprezentantů, v roce 1971 se stává velvyslancem USA v Organizaci spojených národů a po úspěšné diplomatické misi v Číně je v roce 1976 jmenován ředitelem CIA. V roce 1981 se stal viceprezidentem a v roce 1988 41. prezidentem USA (do roku 1993). Během výkonu funkce amerického prezidenta využil vzestupu zahraniční prestiže, kterou za vlády jeho předchůdce Ronalda Reagana USA získaly a v době rozpadu komunistických režimů vedl klíčová jednání s M. Gorbačovem. Jako prezident USA se zasloužil o možnosti uskutečnit v naší zemi demokratické reformy a přispěl k otevření nového prostoru pro nezávislost a bezpečnost našeho státu. V roce 1990 byl prvním prezidentem USA, který navštívil Československo. V té době se česko-americké vztahy vrátily na úroveň, kterou měly naposled v dobách Washingtonské deklarace. V současnosti nezastává pětasedmdesátiletý americký exprezident žádnou volenou funkci, ale je hlavou vlivného rodinného seskupení, zahrnující dva jeho syny, George a Jeba, guvernéry klíčových amerických států - Texasu a Floridy. George nyní jako kandidát demokratické strany usiluje o získání prezidentské funkce. George H. W. Bush publikoval patnáct prací z oboru politických věd, zabývajících se především problémy bezpečnosti Spojených států amerických ve vztahu k ekonomickým, sociálním a politickým problémům současného světa. Jeho poslední práce A World Transformed (1998) pojednává o politických změnách, jichž byl právě Bush významným a aktivním účastníkem.