AVÍZA FORUM

16. červenec 1999

ESA '99 poprvé v Praze

Ve dnech 16.- 18. července 1999 se bude na MFF UK na základě její spoplupráce s centrem DIAMANTIA konat mezinárodní sympozium ESA '99 (Seventh European Symposium on Algorithms). Konference se pořádá každý rok v různých místech Evropy a letos poprvé byla jejím pořádáním pověřena země bývalé východní Evropy. Konference se zúčastnila řada předních evropských a světových odborníků z oblasti teoretické informatiky, diskrétní matematiky a teorie algoritmů. Sponzorem sympozia byly Komerční banka, a.s.(hlavní sponzor), Telecom a Čedok. Bližší informace lze získat na adrese: http://www.ms.mff.cuni.cz/esa99.

(jak)


7. září 1999

V Zelené posluchárně v Celetné ul. 20, Praha 1, se od 14.00 hod. koná tisková beseda o mezinárodní muzikologické konferenci Music in cities, music in villages.


15. září 1999

Mezinárodní sinologické centrum při Univerzitě Karlově ve spolupráci s European Foundation for Chinese Music Research pořádá ve dnech 15. - 19. září 1999 mezinárodní muzikologickou konferenci Music in cities, music in villages.

Kontakt:
CCK International Sinological Center at Charles University
Celetná 20
Praha 1
Tel./fax:(+420 2) 24227803
e-mail: CCK-ISC@ff.cuni.cz

15. září 1999

Ve dnech 15. - 18. září 1999 pořádá Právnická fakulta Univerzity Karlovy a Právnická fakulta Eberhard-Karlovy univerity Tübingen (s podporou Nadace Hugo Grotius) symposium Česká republika a rozšíření Evropské unie. Zahájení sympozia se účastní JUDr. Otakar Motejl, ministr spavedlonosti ČR. Hlavními tématy sympozia jsou:

.

Kontakt:
Katedra evropského práva PF UK
nám. Curieových 7
116 42 Praha 1
Tel.: 02/21005111 (p. Kůrková)
fax : 02/2324120
e-mail: TICHY@PRF.CUNI.CZ

24. září 1999

Ve dnech 24. - 26. září 1999 pořádá Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Motol mezinárodní (světový kongres) 20. kolokvium mezinárodní dermatopatologické společnosti. Koná se v pražském hotelu Abbassador.

Kontakt:
Tel.: (02) 66082654
Fax: (02) 66082355
E-mail: Jana.Hercogova@lfmotol.cuni.cz

27. září 1999

Ve dnech 27. - 28. září 1999 pořádá Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN v Motole V. pražskou dermatovenerologickou konferenci. Konference se koná v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce.

Kontakt:
Tel.: (02) 66082654
Fax: (02) 66082355
E-mail: Jana.Hercogova@lfmotol.cuni.cz

15. říjen 1999

Ekologové, hlaste se!

Již 8. ročník soutěže o cenu děkana za studentskou práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí vyhlásilo Centrum ekologického vzdělávání a výchovy PedF UK. Soutěž se vyhlašuje ve třech kategoriích: práce na volné téma, seminární práce a práce diplomové a závěrečné bakalářské se zaměřením vědeckým, odborně didaktickým či uměleckým. Tematika může vycházet ze všech studijních oborů humanitních i přírodovědných. Soutěž je otevřena studentům všech ročníků denního i externího studia a vyhlašuje se za rok 1999 s uzávěrkou 15. listopadu 1999 (předběžná registrace 15. října 1999). Podrobnější informace na adrese:

RNDr. E. Lišková. CSc.
Centrum ekologického vzdělávání a výchovy PedF UK
Rettigové 4
Praha 1
tel. 21900174

(jak)


Akademie věd ČR, červenec 1999
přednášky, semináře, sympozia

Pátek 2. července

Ústav chemických procesů AV ČR pořádá odborné pohovory na téma: "Ablace SiO". Přednášet bude V. Dřínek. Pohovory se uskuteční ve 13,30 hod. v klubu ústavu, Rozvojová 135, Praha 6-Suchdol.

Informace:
Tel.: 20 39 01 11, fax: 20 92 06 61
E-mail: postmaster@icpf.cas.cz

Neděle 11. července

Ústav informatiky AV ČR pořádá "26th International Colloquium on Automata, Languages, and Programming ICALP 99". Akce se uskuteční v Praze a potrvá do 15. července 1999.

Informace:
na Internetu: www.uivt.cas.cz/icalp99/.
Pozn.:
Záštitu nad vědeckou konferencí převzal předseda AV ČR profesor Rudolf Zahradník.

Pondělí 12. července

Fyzikální ústav AV ČR pořádá "9th European Meeting on Ferroelectricity EMF - 9". Konference se uskuteční v Praze na Žofíně a potrvá do 16. července.

Informace:
ICARIS, Ltd.
Nám. dr. Holého 8
180 00 Praha 8
tel./fax: 684 08 17
E-mail: icaris@bohem-net.cz.
Bližší informace také na Internetu a na E-mailu: petzelt@fzu.cz
Ústav makromolekulární chemie AV ČR pořádá "39th Microsymposium Advances in Polymerization Methods: Controlled Synthesis of Functional Polymers". Sympozium potrvá do 15. července.

Informace:
Internet: http://www.imc.cas.cz/czwinl2/imc/meet.html

Pondělí 19. července

Ústav makromolekulární chemie AV ČR pořádá "19th Discussion Conference: Rheology of Polymer Systems". Sympozium potrvá do 22. července.

Informace:
Internet: http://www.imc.cas.cz/czwinl2/imc/meet.html

Neděle 25. července

Start 16. ročníku spanilé jízdy astronomů - cyklistů "EBICYKL 99" - Memoriál Václava Slavíka v Pelhřimově. Trasa povede dále přes Sezimovo Ústí, Strakonice, Domažlice, Cheb, Kadaň, Teplice a ukončena bude 1. srpna ve Slaném.
Informace:
na Internetu: www.astro.cz/people/grygar/
Pozn.:
Ebicykl je aktivita českých a slovenských astronomů, kteří od roku 1984 v létě jezdí po předem vybrané trase od hvězdárny ke hvězdárně.

Pondělí 26. července

Ústav experimentální botaniky AV ČR a Agronomická fakulta České zemědělské univerzity (ČZU) pořádají mezinárodní sympozium "Auxins and cytokinins in plant development", které potrvá do 30. července a uskuteční se v areálu ČZU v Praze 6-Suchdole.

Informace:
Internet: http://www.ueb.cas.cz/acpd
E-mail: acpd@ueb.cas.cz

Čtvrtek 29. července

Ústav fyziky plazmatu AV ČR pořádá letní školu "Summer School on Plasma Chemistry", která se uskuteční v Praze a potrvá do 31. července 1999.

Informace:
Dr. Milan Hrabovský
tel.: 66 05 35 38, fax: 858 63 89
E-mail: hrabov@ipp.cas.cz
nebo na Internetu: www.ipp.cas.cz/NTP/ispc-14

Pondělí 2. srpna

Ústav fyziky plazmatu AV ČR pořádá "14th International Symposium on Plasma Chemistry". Sympozium se uskuteční v Praze a potrvá do 6. srpna.

Informace:
Dr. Milan Hrabovský
tel.: 66 05 35 38, fax: 858 63 89
E-mail: hrabov@ipp.cas.cz
nebo na Internetu: www.ipp.cas.cz/NTP/ispc-14

Pondělí 9. srpna

Ústav experimentální medicíny AV ČR, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Institut pro další vzdělávání lékařů pořádají EMBO Workshop "Functional Organization of the Cell Nucleus". Akce se uskuteční v Praze a potrvá do 12. srpna.

Informace:
Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
Ústav experimentální medicíny AV ČR
tel.: 24 91 03 15, fax: 24 91 74 18,
E-mail: lge@lf1.cuni.cz
nebo Internet: www.biomed.cas.cz/uem/embo99

Sobota 28. srpna

Fyziologický ústav AV ČR pořádá satelitní sympozium 9. světového kongresu o bolesti "The Primary Nociceptive Neuron", které se uskuteční v Lichtensteinském paláci v Praze a potrvá do 30. srpna 1999.

Informace:
MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR
tel.: 47 54 88, fax: 47 54 88
E-mail: lvykl@biomed.cas.cz
Pozn.: Sympozium se soustředí na nové pokroky výzkumu buněčných a molekulárních mechanizmů bolesti vznikajících v periférii. Hlavními tématy budou otázky funkce specifických nociceptorů, chemické a fyzikální mechanizmy přenosu na nociceptorech za fyziologických a patologických podmínek včetně možného významu pro léčení bolesti.

Pondělí 30. srpna

Ústav termomechaniky AV ČR a Západočeská univerzita pořádají 3. mezinárodní konferenci "Engineering aero-hydroelasticity EAHE 99". Bude se konat v Praze a potrvá do 3. září.

Informace:
Ústav termomechaniky AV ČR
tel.: 688 51 58, 66 05 20 21, fax: 858 46 95
E-mail: eahe@it.cas.cz
nebo na Internetu www.it.cas.cz/eahe

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR pořádá 3. česko-německou letní akademii, která se uskuteční v ústavech areálu AV ČR Mazanka a potrvá do 10. září.

Informace:
RNDr. Slavoj Černý, CSc.
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR
Dolejškova 3
fax: 85 82 307
E-mail: slavoj.cerny@jh-inst.cas.cz
Pozn.: Letní akademie se bude konat v osmi pracovních sekcích, z nichž v každé bude osm českých a osm německých studentů a jeden či dva profesoři nebo docenti z české nebo německé strany. Jednotlivé sekce se zaměří vybraná témata z kvantové chemie, logiky, fyziologie, kulturní historie, divadelní architektury, literatury, žurnalistiky, včetně žurnalistiky, zabývající se vědou. Některé večerní přednášky budou i pro zájemce z řad veřejnosti.