Forum II/11 - Anketa

Čtete FORUM?

Vážení čtenáři,

obracíme se na vás se žádostí o vyplnění následujících anketních otázek. Cílem naší malé ankety je získat bližší informace o adresátovi univerzitního časopisu Forum (vychází od roku 1995). Naše znalost vašich přání, zájmů a očekávání prospěje jistě užšímu sepětí obsahu časopisu s potřebami Univerzity Karlovy a s přáními, očekáváními a zájmy vás - čtenářů. Pokud se rozhodnete odpovědět na anketní otázky, prosíme, abyste zakroužkovali vámi zvolenou alternativu odpovědi, nebo odpověď napsali.

Vyplněný anketní dotazník odevzdejte, prosíme, do 31. května 1996 do PODATELNY VAŠÍ FAKULTY, nebo do PODATELNY REKTORÁTU UK (Ovocný trh 5, Praha 1), či přímo odeslali do redakce Forum (Ovocný trh 5, Praha 1, 3. poschodí, číslo dv. 310).

Děkujeme Vám.

Redakce FORUM