Forum V/4 - Ex libris

Malá recenze Marie Štemberkové

John Stuart Mill, Kapitoly o socialismu.
Editor a autor předmluvy Theodor Syllaba. Praha, FF UK - Ústav politologie 1998, 106 s.(K dostání pouze v Ústavu politologie FF UK, Celetná 13, 1. p.)

Britský filozof a ekonom John Stuart Mill (1806 - 1873) je znám především svými knihami O svobodě, Úvahy o vládě ústavní a Základy politologie. Ze zamýšlené monografie O socialismu stihl napsat čtyři kapitoly. Před čtyřiceti lety je přeložil do češtiny nynější profesor politologie na FF UK Theodor Syllaba pro svůj seminář o novodobých politických teoriích. V jubilejním roce naší almae matris se jeho překlad dostává do rukou širší veřejnosti.

J. S. Mill, ač liberál, nepovažoval soukromé vlastnictví za posvátnou hodnotu, nýbrž dokazoval jeho proměny v dějinách. Teorie socialistů neodbýval posměchem, poněvadž chápal, že hmotná situace pracujících vrstev v překotně se industrializující společnosti se musí řešit. Trpělivě, bez emocí vyvracel jednotlivé body socialistických projektů a odhaloval jejich vady i skrytá nebezpečí. Dnes se můžeme jeho předvídavosti obdivovat a dobrý editorský počin prof. T. Syllaby jen přivítat.


Karolinum nakladatelství UK
UČEBNÍ TEXTY
podzim 1998CO SE PRODÁVALO

Nejprodávanější publikace Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy

říjen 1998

Knihkupectví FIŠER-FF UK
nám. Jana Palacha 2
Praha 1
  1. C.Hagege: Člověk a řeč
  2. K.Durman: Útěk od praporu. Kreml a krize impéria 1964 - 1991
  3. E.Irmanová: Kádarismus - vznik a pád jedné iluze

Otevřeno: pondělí až pátek 9.00 - 16.00 hod.,
tel.:2319516.
Studentům je poskytována 10% sleva.


Reprezentační prodejna
nakladatelství Karolinum
Univerzity Karlovy
Celetná 18
Praha
  1. K. Durman: Útěk od praporu. Kreml a krize impéria 1964 - 1991
  2. M.Disman: Jak se vyrábí sociologická znalost
  3. P.Bourdier: Teorie jednání

Otevřeno pondělí až pátek 9,00 - 18,00 hod.,
sobota 10.00 - 16.00., neděle 10,00 - 16,00 hod.
tel.:24491 448-9. Různé druhy slev.


H U M O R

V minulém čísle časopisu Forum byly na základě informací, získaných v internetovém zdroji, uvedeny čtyři důvody (ze šestnácti), proč Bůh nemůže být jmenován doktorem věd (DrSc.).

Další důvody:

  1. Mnozí pochybují o tom, že ji napsal sám.
  2. Je nutno přiznat, že je známá po celém světě - ale co dělal potom?
  3. Jeho schopnost týmové práce je velmi omezená.
  4. Ostatním vědcům se nepodařilo zopakovat jeho experimenty.