Forum V/11 - Fotofejeton

Schikanedrův návrat

V prostorách Univerzity Karlovy lze od března tohoto roku zase po desítkách let spatřit v plné kráse obraz českého malíře Jakuba Schikanedra (1855-1925), na kterém je symbolicky zpodobena doba panování Karla IV. Obraz, jenž je majetkem Univerzity Karlovy, měl pohnutý osud již v době svého vzniku (1880) a problémy se mu nevyhnuly ani později, dokonce i před několika málo týdny. Přesněji řečeno - měli s ním starosti ti, kteří museli toto rozměrné plátno dopravit do jeho mateřského přístavu v Karolinu, a to z velké Schikanedrovy retrospektivní výstavy, zahájené vloni a probíhající ještě počátkem tohoto roku ve Valdštejnské jízdárně. Protože není běžné přepravovat předměty, které jsou cenné, měří deset metrů, nejdou složit a váží 150 kilogramů, není běžně k dispozici ani firma, která by byla schopna se ujmout bezpečného transportu takového předmětu. Nakonec byl Schikanedrův obraz svěřen profesionálům: stavěčům kulis z vedlejšího Stavovského divadla, kteří mají nejen speciální přepravní techniku, ale i potřebné zkušenosti a nutný fortel. Na našich snímcích vidíme, jak tito muži, nenápadně skryti za (nebo pod) velikány doby Karla IV., přinášejí obraz ke Karolinu, zjišťují, že z chodby od hlavního vchodu v Železné ulici se do Křížové chodby obraz dostat nemůže (vpravo nahoře), ale dá se tam docela pohodlně prostrčit oknem tak, aby ho mohli krátce po skončení expozice ve Valdštejnské jízdárně spatřit i návštěvníci Dnů otevřených dveří, které pořádala UK 27.- 28. března 1999. Nemalý problém způsobil Schikanedrův obraz i při dalším stěhování, a to na místo svého stálého pobytu. Snad tam, v konferenční místnosti Karolina poblíž historických varhan, najde konečně svůj klid.

Karel Janků

Foto Forum: Lenka Saulichová