Stalo se...

Komunikace písmem
Na 1. LF UK se konal postgraduální kurz odborné a vědecké komunikace písmem v medicíně. Proběhl v době od 26. dubna do 18. května 1999 na II. interní klinice 1. LF UK a VFN. Kurzu se zúčastnilo 40 zájemců.
V aule zněla čínština
Mezinárodní sinologické centrum při Univerzitě Karlově uspořádalo ve dnech 6. - 9. května 1999 mezinárodní lingvistickou konferenci na téma Tone, Stress and Rhythm in Spoken Chinese, které se zúčastnili renomovaní specialisté ze 16 zahraničních institucí.
O jaderném nebezpečí
Dne 14. května 1999 uspořádala 3. LF UK z pověření mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) lékařský kurz připravenosti na jadernou nehodu. Pozváno bylo 30 lékařů, nominovaných vládami východní a střední Evropy.
"Vyprodaný" sál
Doc. Lubomír Kropáček, přední český orientalista, zástupce ředitele Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK, "vyprodal" při prezentaci své nové publikace "Blízký východ na přelomu tisíciletí" přednáškový sál pražského výstaviště. Stalo se tak na výstavě Svět knihy '99, konané ve dnech 20. - 23. května 1999.
Setkání mluvčích
Pracovní setkání tiskových mluvčích a pracovníků oddělení PR českých vysokých škol se uskutečnilo ve dnech 20. - 21. května 1999 v Olomouci pod záštitou rektora UP v Olomouci a rektora Ostravské univerzity.
Akademický šampionát
Akademické mistrovství ČR v beachvolejbalu uspořádala ve dnech 24. - 25. května 1999 katedra tělesné výchovy MFF UK. V kategorii mužů zvítězila dvojice Sobola - Hanák z VUT Brno. V soutěži žen dominovala dvojice Felbábová (FTVS UK) s Foltýnovou (ZU).
Přednáška filozofa
Dne 26. května 1999 na Husitské teologické fakultě UK vystoupil s přednáškou významný slovenský filozof - prof. PhDr. Ján Lukáč Veverka, CSc., vedoucí katedry filozofie na Fakultě humanitních věd Univerzity Matěje Bela v Banské Bystrici.
Andrabanda se předvedla
Soudržnost studentů Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK a jejich pedagogů potvrdilo koncem května uplynulého akademického roku již deváté tradiční vzájemné setkání. Konalo se na Baráčnické rychtě v Praze 1. Kromě různých studentských žertíků bylo možno se obdivovat i vystoupení devítičlenné hudební skupiny Andrabanda.
Koncert sopranistky
Dne 1. června 1999 pořádal Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Zrcadlové kapli Národní knihovny ČR slavnostní koncert. V podání sopranistky Terezy Mátlové a Stamicova tria zazněla díla F. Bendy, B. M. Černohorského, C. Stamice, J. V. Stamice a J.S.Bacha.
O podivínech vědecky
Dne 10. června 1999 podepisoval doc. Vladimír Borecký v knihkupectví Fišer v Kaprově ulici v Praze 1 svou novou knihu Zrcadlo obzvláštního (s podtitulem Z našich mašíblů).
Noví docenti
15. června 1999 ve Velké aule Karolina předal rektor UK prof. K. Malý jmenovací dekrety novým čtyřiceti osmi docentům. Během svého funkčního období jmenoval současný rektor dosud 421 docentů UK.
Xenopus pokračoval
Přednáškový cyklus pořádaný časopisem Vesmír v Akademickém klubu 1. LF UK (ve Faustově domě na Karlově nám. v Praze 2) pokračoval 10. června 1999 vystoupením předního českého fyzika RNDr. Jiřího Grygara, významného popularizátora vědeckých poznatků především z oblasti astrofyziky.
Výjezd do Pece
Členové klubu studentů při CTS UK se vydali do Pece pod Sněžkou (10. - 13. června 1999) na svůj již čtvrtý výjezd. Šlo o akci mezioborovou, o čemž svědčí přehled zastoupených fakult UK: MFF, PřF, FF, 1. LF a FSV.
"Zlatá šedesátá"
Některé společenské jevy "zlatých let šedesátých" posuzovali historici, historici umění, literární, hudební a filmoví kritici a publicisté na mezinárodní mezioborové konferenci, kterou ve dnech 16. - 18. června 1999 pořádal Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR.
Problematika Romů
Ve dnech 28. - 29. června 1999 uspořádala Univerzita Karlova (Evropské informační středisko UK) ve spolupráci s MZV ČR a s podporou Kanadského velvyslanectví v ČR u příležitosti 50. výročí založení Rady Evropy konferenci na téma Právní ochrana Romů v současné Evropě.
ESA '99 Od 16. do 18. července 1999 se v Praze konalo sedmé
Evropské symposium o algoritmech (European Symposium on Algorithms ESA '99). Hlavním pořadatelem bylo centrum DIMATIA při Matematicko-fyzikální fakultě UK. Evropské symposium se koná pravidelně každý rok, letos poprvé v Praze. Počet přihlášených příspěvků i počet účastníků byl za poslední roky rekordní. Ke zdaru konference přispěli její oficiální partneři - Komerční banka a. s., (hlavní partner), Telecom a Čedok.
Tradiční letní škola
Již 43. ročník Letní školy slovanských studií, kterou tradičně pořádá katedra bohemistiky Filozofické fakulty UK, se konal od 31. července 1999 do 27. srpna 1999. Od roku 1948 prošlo LŠSS již několik tisícovek zahraničních studentů. Tentokrát jich byly téměř dvě stovky. Nejvíce účastníků tradičně přijelo z Německa a Rakouska. Přítomni byli i zájemci z Francie, USA, Japonska, Mexika, Kuvajtu a Číny.
30 let FaF
8. září 1999 se ve Velké aule Karolina konalo slavnostní rozšířené zasedání vědecké rady Farmaceutické fakulty UK, pořádané u příležitosti 30. výročí jejího založení. Byla přítomna i řada hostů ze zahraničí, zejména z partnerských pracovišť FaF UK. Prof. Evu Kvasničkovou, děkanku FaF UK, přišli pozdravit (na snímku zleva) také proděkan Farmaceutické fakulty Univerzity v Lublani prof. Srčič a její děkan prof. Pečar. (více v Infoforu)
Foto pro Forum: Archiv RUK

Prezident Republiky Namibie
Dne 9. září 1999 navštívil Univerzitu Karlovu Dr. Sam Nujoma (na snímku vlevo), první prezident nového nezávislého státu v oblasti subsaharské Afriky - Republiky Namibie (od r. 1990). Volba Dr.Sama Nujomy byla logickým vyústěním jeho celoživotního boje proti politice apartheidu a za svobodu a národní nezávislost země. Za své postoje dostal řadu poct, např. čestné občanství města Atlanty a vyznamenání měst San Franciska, Chicaga a New Yorku. Dr. Sam Nujoma obdržel čestný doktorát právních věd na University of Lincoln a na Ohio Central State University v USA, technologie (na Federal University of Technology v Nigérii) a od roku 1993 je dr. h. c. pedagogiky na Namibijské univerzitě, jejímž je zakládajícím rektorem. Při návštěvě Univerzity Karlovy přednesl projev, ve kterém vyzval ke konkrétní spolupráci, především v oblasti přírodních věd. Prezidentu Republiky Namibie Dr. Samu Nujomovi předal prof. J. Pánek, prorektor UK, pamětní medaili Univerzity Karlovy, jako uznání jeho přispění k porozumění mezi národy.
Foto Forum: Lenka Saulichová

Stane se...

(bl, jak)