[Tady nevidite LOGO casopisu]

Forum č. 1/95, 6. dubna 1995

Názvy jednotlivých rubrik:


V příštím čísle :

Najdete fakta, čísla, rozhovory a fotografie z dvoudenního výjezdního zasedání Akademického senátu UK a vědecké rady UK v Nymburce ( 24. - 26. března )